Previous slide
Next slide

Lakossági fórum meghívó – 2017. július 25., 18.00 óra

Csörötnek Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (1) és (2) bekezdése értelmében a lakossági fórumot hív össze.

A lakossági fórum témája:

  1. Csörötnek településfejlesztési koncepció tájékoztatási szakasz
  2. Csörötnek településrendezési eszközeinek felülvizsgálata tájékoztatási szakasz
  3. Csörötnek településképi rendelet és arculati kézikönyv tájékoztatási szakasz

A témával kapcsolatos lakossági fórum

időpontja: 2017. július 25., 18.00 óra
helyszíne: Kuntár Lajos Művelődési Ház (Csörötnek, Vasúti út 7.)

A lakossági fórumot követő 8 napon belül a témával kapcsolatban a partnerek észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

  • Írásos észrevétel az Önkormányzat címére (9962 Csörötnek, Vasúti út 5.) történő megküldésével,
  • elektronikus levélben történő megküldéssel a kuntnerferi@gmail.com e-mail címre.

Csörötnek, 2017. július 14.