Previous slide
Next slide

Településrendezési terv

Tartalomjegyzék

A tartalom megtekintéséhez kattintson a linkekre! A térképek és egyéb tartalmak *.pdf formátumban kerültek feltöltésre.

1. Tervezők

2. Tervezői levél, iratmásolatok

Határozattal Jóváhagyandó Munkarész

3. Településszerkezeti leírás

Rendelettel Jóváhagyandó Munkarész

Alátámasztó munkarészek

8. Épített környezet munkarész

9. Környezetalakítási munkarész

10. Tájrendezési munkarész

Tájrendezési tervlap

11. Közlekedési munkarész

12. Közműellátási és hírközlési munkarész
Vízellátás, Szennyvíz csatornázás, Felszíni és csapadékvíz elvezetés, 
Villamos energia ellátás, Földgázellátás, Távközlés, Műsorszórás

– Vízgazdálkodás és árvízvédelem
Közmű tervlap
Vízrendezési tervlap

13. Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány

Településfejlesztési Koncepció