Previous slide
Next slide

Kuntár Lajos Művelődési Ház

Csörötneken évtizedek át működött művelődési ház, azonban már nem felelt meg a modern kor kihívásainak. Ezért Csörötnek Község Önkormányzata és a Csörötneki Ifjúsági Kulturális Egyesület összefogásával felújították pályázati forrásból, Integrált Közösségi Szolgáltató Teret alakítottak ki.

INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ TÉR KIALAKÍTÁSA:

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése megnevezésű 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján a Csörötneki Ifjúsági Kulturális Egyesület – mint címbirtokos címet elnyert szervezet – az Önkormányzattal együttműködve valósította meg a művelődési ház rekonstrukcióját, átalakítását is magában foglaló Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítását.

Az Egyesület 2008-ban nyújtotta be pályázatát az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér elnyerésére irányuló pályázatát.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az Egyesület IKSZT címbirtokosi minősítését 2009. május 25-én hagyta jóvá és a címbirtokosi okiratot 2009. szeptember 15-én küldte meg.

A címbirtokosi okirat birtokában az Egyesület jogosulttá vált az „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása Csörötneken” elnevezésű támogatási kérelem benyújtására, melyre 2009. októberében került sor.

A pályázati eljárás lefolytatása következtében a támogató határozat kézhezvételére 2010. áprilisában került sor.

A támogatás kedvezményezettje:
Csörötneki Ifjúsági Kulturális Egyesület
9962 Csörötnek, Vasúti út 7.

A támogatási határozat alapján megkezdhették a projekt gyakorlati megvalósítását.

A kiviteli tervek elkészítését követően a Közbeszerzési Törvény hatályos előírásai szerint lefolytatták a nyílt közbeszerzési eljárást, mely alapján 2010. szeptemberében kiválasztásra került a kivitelező: (KÉKEDI ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI Bt., Őriszentpéter, Alszer 20.).

A kivitelezés időtartama: 2010. 10. 08. – 2011. május 10.

A 100%-os támogatás keretében teljesen megújult a művelődési ház és a lakosság széles rétegeit kiszolgáló funkciók kaptak helyet az épületben.

Többek között ügyfélszolgálati pont működése, ifjúsági programok szervezése, internet hozzáférés biztosítása, könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása.

Az épületbővítéssel, felújítással, valamint az akadálymentesítés követelményeit teljesítve a következő funkcionális egységek kerültek kialakításra: osztható több funkciós nagyterem, előtér recepcióval és társalgóval, közösségi internet és könyvtár helyiség, csoportszoba, iroda, információs szolgáltató helyiség, ifjúsági klub és öltöző, raktár.

A főfunkciójú helyiségeket a kor színvonalának megfelelő vizesblokk szolgálja ki, amely külön férfi-női és akadálymentesített WC-ből áll, mellettük egy mindenki által hozzáférhető pelenkázóval és teakonyha létesült is létesült.

Továbbá teljesen megújult az épület elektromos hálózata és fűtési rendszere is.

Az épület új bútorzatot, berendezéseket kapott, továbbá új textíliák (függönyök, stb.) informatikai, multimédiás számítástechnikai és vagyonvédelmi (riasztó) eszközök, valamint komplett hangtechnikai és színpadtechnikai eszközök és egyéb a működéshez szükséges eszközök, felszerelések (poharak, étkészletek, takarító-eszközök és gépek, stb.) beszerzésére került sor.

A beruházás összköltsége: 52.513.000 Ft.
A projekt az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 2007-2013 keretében az Európai Unió által az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyar Köztársaság Kormánya támogatásával valósult meg.

Az IKSZT létrehozásának célja helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) tájékoztatási, ügyfélszolgálati pont működtetéséhez, ifjúsági közösségi programok szervezése, a lakosság és a vállalkozások számára az információhoz való hozzájutás elősegítése, közösségi internet hozzáférés biztosítása az eMagyarország ponton, közművelődési programok szervezése, könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása, közösségfejlesztési folyamatok generálása, helyszín biztosítása civil szervezetek számára, ÁFSZ információs pont kialakítása.

Az IKSZT 2011. október 27-én kezdte meg a működését.

Megfelelő és kulturált munkakörülmények kerültek kialakításra, ezzel biztosítva van a látogatók fogadása méltó körülmények között.

Az Egyesület feladata volt, hogy élettel töltse meg az épületet, minél szélesebb kínálati palettával. A tájékoztatás, ügyfélszolgálati pontok működtetése, ifjúsági feladatok ellátása, közművelődési programok szervezése, könyvtár működtetése, közösségek segítése, turisztikai információ nyújtása és még számos funkció ellátását tűzték ki célul. Az IKSZT működésével nem csupán az épületet „töltötték” meg élettel, hanem a település, sőt a térség közösségi fejlődésének mozgatórugójává vált.

 Az IKSZT-ben dolgozó művelődésszervező felsőfokú közművelődési végzettséggel rendelkezik, de elvégezte az e-tanácsadói és közművelődési intézményvezetői képzést is. A szakmai továbbképzéseken is folyamatosan részt vesz. A munkáját lehetőség szerint kulturális közfoglalkoztatott is segíti.         

     A művelődési ház nyitva tartása:

Hétfőszünnap
Kedd12:00-18:00
Szerda09:00-12:00
Csütörtök12:00-18:00
Péntek12:00-21:00
Szombat12:00-18:00
Vasárnapszünnap

A nyitvatartási idő a programokhoz igazítva változhat.  

A ház nyitva tartása alatt folyamatosan működik a könyvtár és elérhetőek az információs és internet használati lehetőségek. A felhasználók, használók segítséget kapnak az itt dolgozóktól. A könyvtár állandó állománya mellett folyamatosan elérhetőek- a csereállomány segítségével- az új kiadású könyvek, DVD-ék, sőt rendszeresen érkeznek folyóiratok is. A könyvtár szolgáltatásai ingyenesek.     

Az intézmény 2014. november 22-től Kuntár Lajos nevét viseli, aki újságíró, könyvtáros, népművelő, helytörténész, kiadványszerkesztő Csörötnek és Szentgotthárd díszpolgára volt, és születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség keretében történt meg az intézmény névadása.

A Kuntár Lajos Művelődési Ház a szolgáltatásokon kívül számos rendezvényt és programot is szervez.

Gyermek és ifjúsági feladatok:

A művelődési házban ifjúsági információs pontot működtetnek, szorosan együttműködve LOGO Ifjúsági Hálózattal. Itt részt vehetnek a programokon, információkhoz juthatnak (pl. prevenciós és ifjúság politikai) vagy egyszerűen csak együtt lehetnek a fiatalok.

Számos diákot fogadnak közösségi szolgálatra az érettségihez teljesítéséhez.  

Prevenciós programok: Pl. 

 • Így ne él… drogprevenció kortárs segítővel
 • Németh Andrea rendőr százados a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának kollégája tartott interaktív előadásokat drogprevenció és az Internet veszélyei témában.
 • A művelődésszervező a közösségi oldalak használatával kapcsolatos veszélyekről tartott számos foglalkozást a fiataloknak.
 • LOGO 10. születésnapján Kocsis Ádám, helyi fiatal, aki az IKSZT munkájába nagyon aktívan bekapcsolódott, az ünnepségen az Év önkéntese kitüntető címet kapta meg. 
 • Továbbtanulási fórumok, önismereti foglalkozásokkal segítik a fiatalokat a jövőjük alakításában.
 • Hagyományteremtő szándékkel Csörötneki Ifjúsági Napot rendeztek, ahol vidám, ügyességi feladatok keretében „ kovácsolják” közösségé fiataljaikat.
 • „ Játszóház” programsorozatunk az IKSZT megnyitása óta tart és egyre népszerűbb a gyermekek, fiatalok és családok között. Kézműves, mese és játszósarok minden alkalommal van. Az ünnepekhez, hagyományokhoz, évszakokhoz kötődően változtatják témáikat. Van pl. húsvéti, tavaszi, őszi, téli, mikulás és karácsonyi. December 24-én délután is minden évben együtt várják a Jézuskát, hogy megkönnyítsék a szülőknek a karácsonyi készölődést.
 • Farsangi jelmezverseny és mulatság: Gyerekek bújnak jelmezbe, adnak elő vidám jelenetet.    
 • „Fiatalok lendületben” programot ismertették a LOGO munkatársainak segítségével. 
 • Mesemondó versenyt szerveznek évek óta a helyi iskolával közösen a térség fiataljai részére a népmese kultúra megőrzése érdekében.  
 • Futóversenyt, ügyességi vetélkedőt szerveztek a gyermekeknek 1956.október 23-i emlékére szintén a helyi általános iskolával karöltve.  
 • Költészet napja tiszteletére szerveztek térségi szavalóversenyt a felső tagozatos tanulóknak. 

Közművelődési feladatok:

A rendezvények, programok összeállításánál mindig törekszenek arra, hogy minél több korosztály igényeit tudják kielégíteni a lehető legszélesebb skálán. Fontos a helyi értékek felkutatása, megőrzése is.

Számos program közül néhány:

 Előadások, képzések:

 • El Camino zarándokútról előadás. 
 • Munkácsy trilógiáról előadássorozat: Dr. Reisinger János irodalomtörténéssel.   
 • Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet a csörötneki Művelődési Házzal együttműködve képzési napot szervezett az IKSZT vezetői, munkatársai és a falugondnokok számára.

Jótékonysági programok:

 • Két falu együtt a gyermekekért című jótékonysági rendezvényekkel az iskola alapítványát segítették.  
 • Horváth Botond kisgyermek gyógyulásának elősegítése érdekében jótékonysági gálaműsort szerveztek a magyarlaki IKSZT-vel közösen.  

Kiállítások:

 • Levéltári Kiállítás: A XXI. Szlovén-Magyar Nemzetközi Levéltári Kutatótábor Csörötneken, Magyarlakon és Rábagyarmaton is végzett gyűjtőmunkát. A részvevőknek  jelentős anyagot sikerült felkutatnia, melyhez faluk lakói is hozzájárultak, hiszen többen adtak át családi emlékeket a táborozóknak. Az összegyűjtött anyagokból egy kiállítást állítottak össze.  
 • Láss csodát… Csörötneken! című fotókiállítás, melyen helyi fiatalok „szemén” keresztül láthatták Csörötnek természeti és kulturális értékeit.
 •  „Textil csodák” címmel Simonné Dávid Anita kézműves textilből készült termékeit mutatták be.
 • Dr. Kuntár Lajoshoz „ köthető” relikviákat gyűjtöttek össze.  

Rendezvények:

 • II. Parasztolimpia Határok Nélkül rendezvényt az Őrség Határok Nélkül Leader Egyesülettel közösen szervezték meg Csörötneken.
 • A Szüreti Vigadalom Rendezvényt minden évben szeptember utolsó hétvégéjén rendezik meg.
 • Nyárköszöntő Rába-party – Kistérségi Halászléfőző verseny.
 •  Vidék csodái című új rendezvényt hozták létre.
 •  Tüzesvíz Fesztivál címen szintén egy új rendezvényt hozták létre.
 • Az idősebb korosztály számára minden évben megrendezik a „Hatvan év felettiek találkozóját”.
 • Idősek részére is szerveztek mesemondó versenyt, amire a térségből is jelentkeztek.
 • Tavaszi és adventi hangversenyt szerveznek minden évben közösen a helyi általános iskolával és a zeneiskolával.
 • Dr. Molnár Rezső: „Kegyetlen, boldog idők” című elbeszéléskötetének bemutatójára került sor 2011-ben.  
 • Báger Gusztáv közgazdász, az Állami Számvevőszék korábbi főigazgatója, most tudományos tanácsadója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora, a Magyar Érdemrend Középkeresztjével kitüntetett, Tiszatáj-díjas és József Attila- díjas költőt, Csörötnek szülöttét köszöntötték 75. éves születésnapján és mutatták be költői munkásságát.  
 • Dr. Kuntár Lajos születésének 100. évfordulója tiszteletére rendeztek emlékünnepséget, melynek kereteiben emléktáblát avattak, elnevezték a művelődési házat róla.

Asszonyklub:

 • „Életre hívták” az Asszony – klubot, akikkel számos programot szerveztek már:
 • Adventi koszorúkészítés: Közösen, otthonról hozott anyagokból, helyi virágkötő segítségével készítik évek óta az Adventi koszorúkat.
 • Erzsébet, Katalin névnapi köszöntés.  
 • Asszony-farsang.  
 • Férfi- és fiúnap.

Turisztika és vidékfejlesztés:

 • Turisztikai információs pont működtetése: pl. Az IKSZT recepciós pultján a település, térség számos kiadványát, térképét, programajánlója található.  

Egészségfejlesztés:

 • Női torna: Heti rendszerességgel gyógytornász segítségével torna, elsősorban gerinc, mozgásszervi problémák segítésére, megelőzésére.
 • Dr. Bors Gabriella háziorvos tartott érdekes előadást az egészséges táplálkozásról, különös figyelemmel a kisgyermekekre.
 • A Vöröskereszt és vérellátóval közösen rendszeresen szervezik a véradást.
 • Horváth Mónikát, a fogyás magyar női rekorderét hívták beszélgetésre.
 • Egészségfejlesztő Iroda és a Falugondnoki szolgálattal karöltve pályázati forrásból számos szolháltatást, programot valósítottak meg: pl. Egészségügyi szűrések, elsősegélynyújtó tanfolyam.

Környezetvédelem, környezettudatos életmódra nevelés:  

 • Szemétszedő napok szervezése.
 • Számos előadást szerveztek ezen témakörben: pl. Rába kincsei, Őrségi Nemzeti Park, szelektív hulladékgyűjtésről.
 • Madarak és fák napja, ökonap, természetvédelmi vetélkedők.

A Kuntár Lajos Művelődési Ház a falu és a térség kulturális vérkeringésének központját képezi. Színvonalas szolgáltatásaival, rendezvényeivel és programjaival várja látogatóit.

 A Kuntár Lajos Művelődési Ház rangos szakmai elismerést is kapott a 2014-es évben, megkapták az „Év IKSZT” díját, amit decemberben vehettek át Budapesten.