Previous slide
Next slide

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
Szentgotthárd, Kossuth út 7.
Telefon: 94/380-874  Tel/Fax: 94/380-068
http://www.csaladsegito.szentgotthard.hu

Gyermekjóléti  családgondozó: Tulok Ferencné

Ügyfélfogadás: Csörötnek, Vasúti út 5.
Páratlan héten hétfőn: 8-10 óra

Családsegítő, családgondozó:
Ügyfélfogadás: Csörötnek, Vasúti út 5.
Páros héten hétfőn: 8-10 óra

Az intézmény irányító és felügyeleti szervei:

 • fenntartó felügyeleti szerve: Szentgotthárd Város Önkormányzata
 • szakmai felügyeleti szerve: Vas Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala, Szombathely.

Az intézmény működési területe:

 • Szentgotthárd város közigazgatási területe.

Mivel fordulhat hozzánk?

 • Mindenki életében lehetnek olyan időszakok, amikor nem képes egyedül megbirkózni gondjaival, problémáival.
 • Ha megtisztel bizalmával és felkeres minket, közösen végiggondolhatjuk, mi okozza problémáit, és mit lehet tenni megoldásuk érdekében.
 • A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szentgotthárd város közigazgatási területén élőknek nyújt segítő szolgáltatásokat.

Bármilyen egyéni és családi, szociális vagy lelki hátterű probléma esetén hozzánk fordulhat. Például, ha:

 • felvilágosításra, tájékoztatásra van szüksége,
 • életvezetési nehézségekkel küszködik,
 • lelki természetű problémái vannak,
 • családi kapcsolatain szeretne javítani,
 • problémája van társas kapcsolataival,
 • életét kilátástalannak látja,
 • gyereknevelési gondjai adódnak,
 • elakad hivatalos ügyeinek intézésében,
 • beiskolázási tanácsra van szüksége,
 • lakással, lakhatással kapcsolatos gondjai vannak,
 • önmagán és másokon is segíteni tud és képes.

Kik fordulhatnak hozzánk?

 • A szolgáltatás igénybevételére a Szentgotthárdon állandó vagy ideiglenes lakhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező személyek jogosultak.
 • A szolgáltatások korra, fajra, nemre, családi állapotra, társadalmi helyzetre való tekintet nélkül önkéntes alapon, alanyi jogon és térítésmentesen vehetők igénybe.

Hogyan fordulhatnak hozzánk?

 • személyesen: a kliensfogadási időpontokban,
 • telefonon: a kliensfogadási időpontokban,
 • írásban: a „Nyomtatványok” cím alatt elérhető adatlapok kitöltésével és intézményünkhöz történő eljuttatásával. Írásban történő megkeresésünket akkor javasoljuk, ha környezetükben élő egyén vagy család (munkatárs, szomszéd, ismerős, rokon stb.) számára szeretnének segítséget kérni.

Kik dolgoznak Szolgálatunknál?

 • Különböző végzettségű segítő szakemberek:
  • szakvizsgázott szociálpolitikus, szociális munkás, tereptanár,
  • szociálpedagógus, adósságkezelési tanácsadó,
  • pedagógus, mentálhigiénés szakember,
  • gyógypedagógiai asszisztens.

Milyen formában segítünk?

 • információnyújtással, tájékoztatással,
 • tanácsadással,
 • szociális, mentálhigiénés ellátással,
 • szociális ügyintézéssel,
 • érdekképviselettel,
 • természetbeni segítségnyújtással: adományok (ruha, cipő, bútor, háztartási eszközök, játékok stb.) átadása, közvetítése.

Az intézmény tevékenységei:

 • családsegítés,
 • gyermekjóléti szolgáltatás,
 • adósságkezelési tanácsadás,
 • klubok, csoportok működtetése,
 • nyári napközbeni táborok, Mikulás – programok,
 • önkéntes segítők foglalkoztatása.

Szolgáltatásaink:

 • Családsegítés:
  • életvezetési nehézségek elhárításának, feloldásának elősegítése,
  • segítségnyújtás szociális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak,
  • segítségnyújtás az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához,
  • családi szociális feszültségek okainak feltárása, a megoldásra javaslat készítése és segítségnyújtás,
  • a szociális szolgáltatások koordinálása a kliensek problémájának megoldása érdekében,
  • a lakosság szociális helyzetének figyelemmel kísérése, a nagy gyakorisággal előforduló problémák jelzése az illetékes szervek felé,
  • – együttműködés intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal, szakemberekkel.
 • Gyermekjóléti Szolgáltatás:
  • a 18 év alatti korosztály testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésének, családban történő nevelésének elősegítése,
  • a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése,
  • a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése a gyermek családból történő kiemelésének elkerülése érdekében,
  • a családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, utógondozás,
  • a veszélyeztetettséget észlelő és jelző hatékony információs rendszer működtetése,
  • helyettes szülői feladatok segítése, koordinálása,
  • a 18 év alatti korosztály, illetve az őket nevelő családok tájékoztatása jogokról, támogatásokról, ellátásokról, a családban történő nevelés elősegítése érdekében.
 • Adósságkezelési Tanácsadás