Previous slide
Next slide

Dr. Báger Gusztáv

(1938 – )

költő, közgazdász, az Állami Számvevőszék korábbi főigazgatója, most tudományos tanácsadója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora, a Magyar Érdemrend Középkeresztjével kitüntetett, Tiszatáj-díjas és József Attila- díjas

 Dr. Báger Gusztáv : Emigrációm a költészetbe című alkotásából:   

 „csörötneki gyermekkor polihisztor-kapkodásai közben egyszer a nagyanyám úgy leintett,hogy sírni sem tudtam. „Édesapád a Don-kanyarban maradt, anyádat lefogta az ÁVÓ, azt se tudjuk, él-e – hát, hogyan lehetnél te költő!? Még gimnáziumba se mehetsz,kenyeret csak a technikum ad, ha már bevégezted.”

Aztán a Szombathelyi Közgazdasági Technikum 1957-ben adott is oklevelet a kezembe. Foglalkozása: (közgazdasági) technikus– még nyolc évvel később is megbecsült bejegyzés volt a személyi igazolványomban. Ázsiója különösen megemelkedett egyetemi tanársegéd koromban, amikor gépkocsivezetői vizsgám elején a bizottság nagy határozottsággal közölte, hogy a gépkocsi nekem nyilván

a kisujjamban van – kár lenne velem húzni az időt. Nyírfalelkű nagyanyám e történeten jót nevetett és igazolni látta azt a kedvenc mondását, hogy „minden jó valamire”. E megnyugtatásra szüksége is volt, mert velem kapcsolatban állandósult az elégedetlensége,hogy hiába tanultam annyit, még tanár se lett belőlem, hiszen csak tanársegédig vittem a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen.” ,

1938. szeptember 12-én született Csörötneken. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemet 1961-ben végezte el, 1971-ben a közgazdaságtudományok kandidátusa lett. 1974-től címzetes egyetemi docens a Közgazdaságtudományi Egyetemen, melynek Habilitációs Bizottsága 2001-ben a közgazdaságtudományok (közgazdaságtan) területén habilitált doktorrá nyilvánította. 2001-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára, 2010-től professzor emeritusa. A Szolnoki Főiskolán 2002. februártól 2005. májusig tudományos és nemzetközi főigazgató-helyettes volt; azóta egyetemi tanárként, illetve professzor emeritusként oktat. A Nyugat-Magyarországi Egyetemen 2003 júniusában egyetemi magántanárrá nevezték ki, és korábban a Doktori Iskolájában a pénzügyi tagozatot vezette, jelenleg oktatója.

2003. január 1-től 2008 szeptemberéig az Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani Intézetét főigazgatója, azóta az Állami Számvevőszék tudományos tanácsadója.

A Pénzügyminisztériumban 2000. július 1-től 2001. szeptemberig nemzetközi pénzügyi tanácsadóként dolgozott, majd az Állami Számvevőszék elnökének tanácsadója lett. 2000. közepéig a Pénzügyminisztérium főosztályvezetőjeként a Nemzetközi Pénzügyi Intézmények titkárságát vezette. 1992. közepéig a Pénzügyminisztérium Gazdaságpolitikai Főosztályának vezetője volt. Ezt megelőzően – 1988. májusától 1990. közepéig – az Országos Tervhivatal Közgazdasági Főosztályát vezette; a főosztályon 1981-től főosztályvezető-helyettesként dolgozott. 1975-1981. között az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának genfi Titkárságán ENSZ-tisztviselői állást töltött be. 1965-1975. között az Országos Tervhivatal Tervgazdasági Kutatóintézetében kutatóként, majd később osztályvezetőként dolgozott.

A kormány kinevezése alapján az országot kormányzó-helyettesként képviselte a Világbank egyik leányszervezetében, a MIGA-ban. A Pénzügyminiszter kinevezése alapján az ország képviselője volt az Európa Tanács Fejlesztési Bankjának Adminisztratív Tanácsában (Igazgatóságában). Az állam képviselőjeként tagja volt a Kereskedelmi és Hitelbank Rt., majd a Budapest Bank Rt. Igazgatóságának.

Számos nemzetközi konferencián, tudományos rendezvényen tartott előadást. Az ENSZ Európai Bizottságának Gazdasági Főtanácsadók Testületében 20 éven át képviselte Magyarországot.

Szakmai tapasztalatait – több mint 130 szakmai publikációt követően – a Magyarország integrációja a nemzetközi pénzügyi intézményekbe (Akadémiai Kiadó, 2011), és a Korrupció: büntetés, integritás, kompetencia (Akadémiai Kiadó, 2012) című szakkönyvekben foglalta össze.

A Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület szenátora. A Magyar Írószövetség és Szabad Német Írószövetség tagja. A Péterfi Vilmos Irodalmi Díj Alapítvány képviselője és Kuratóriumának tagja. Eddig 14 magyar nyelvű és 4 idegen nyelvű verseskötete jelent meg.

2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével tüntették ki. Tiszatáj-díjas (2009), Szabad Német Írószövetség Ezüst Könyv-díjas (2009), József Attila-díjas (2012).

A 75. éves közgazdászt, költőt Báger Gusztávot köszöntötte szülőfaluja irodalmi alkotásainak bemutatásával 2013-ban.