Previous slide
Next slide

Óvoda

Csörötneki Óvoda
Vasúti út 16.
Tel: 94/440-014

Intézmény vezetője: Juhász Péterné

Intézményünket 1975-ben Csörötnek, Magyarlak és Rábagyarmat községek körzeti óvodájaként alapították.

A rendszerváltás a társközségek leválását, a mi óvodánkban pedig a gyermeklétszám drasztikus csökkenését hozta.

Jelenleg 1 csoporttal működünk.  (max. 25 fő férőhelyen) a szentgotthárdi óvoda  tagintézményeként.

Hivatalos nevünk:  CSÖRÖTNEKI CSILLAGVIRÁG ÓVODA ÉS KISVAKOND MINI BÖLCSŐDE

1994 óta Epochális rendszerű helyi nevelési program alapján folytatjuk nevelő munkánkat. Ennek  lényege, hogy 3-4 hetes ciklusokban a természeti és társadalmi jelenségek, dolgok megismerését, megértését, 1-1 nagyobb matematikai vagy környezeti témakörben dolgozzuk fel. Ezen belül az  alapvető képességeket  és készségeket  többféle tevékenységi formában,  változatos módszerekkel sajátíthatják el a gyermekek. A  fejlesztés, az egyéni  fejlettségre, a gyermekek önkéntes aktivitására, kíváncsiságára épül. Fontos, hogy óvodásaink  szeressenek, akarjanak tanulni!  E tevékenységben a legfontosabb cél, feladat, eszköz és módszer maga a JÁTÉK

Nevelési  programunk kiemelt feladata a szociálisan hátrányos helyzetű, ingerszegény környezetből érkező gyermekek felzárkóztatása, az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése. E tevékenységünket  évek óta az ún. IPR program keretében végezzük, szorosan együttműködve az Egészségügyi szolgálattal, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, Ifjúsági egyesülettel és a helyi Általános Iskolával.

Mivel községünkben nagy számban élnek magyar anyanyelvű roma családok, – az ő igényüknek eleget téve – óvodásaink cigány nemzetiségi nevelés keretében ismerkedhetnek (kizárólag magyar nyelven) őseik  kultúrájával.

Óvodánkban  választható tevékenységek:

  • Térítés mentes szolgáltatásaink:
    • Szakértői javaslatra: SNI-s ellátás gyógypedagógus, v. fejlesztő pedagógus által
    • Logopédiai ellátás
    • Hittan
  • Térítéses szolgáltatások:
    • Zeneovi (jövedelemtől függő térítési díjjal)

Személyi feltételeink:

Ketten   vagyunk felsőfokú végzettségű óvodapedagógusok, én, közoktatás vezetői szakvizsgával. Jelenleg 21 kisgyermeket nevelünk  1 vegyes csoportban. Munkánkat  1 fő  képesített pedagógiai- gyógypedagógiai asszisztens és 1 fő  szakképzett  dajka segíti. Mindannyian rendszeresen vettünk és veszünk részt szakmai továbbképzéseken. Elsősorban olyan módszertani  képzéseken,  amely a hátrányos helyzetű  és/vagy tanulási nehézséggel küzdő gyermekek felzárkóztatását, esélyegyenlőségét segíti. Mindannyian több éves szakmai tapasztalattal rendelkezünk. Évek óta dolgozunk együtt, egymás erényeit, hibáit ismerve, jó kollegális viszonyban. A jó emberi és szakmai kapcsolat megkönnyíti a napi munkánkat, segít a változások során adódó nehézségek megoldásában, a felmerülő szakmai kérdések megválaszolásában, szükség esetén a döntésben.

Tárgyi feltételeink:

Óvodánk egy régi tágas, villa szerű épületben működik. A falu szívében, csodálatos környezetben, alig száz méterre a Rábától, a kultúrház és a polgármesteri hivatal közvetlen szomszédságában fekszik. Tágas, és biztonságos  udvarán  babaház, szánkódomb,  homokozó és néhány mozgásfejlesztő játék  (csúszda, hinta, mászóka ) szolgálja a  változatos udvari tevékenységet. Fák, bokrok, virágágyás  és sziklakert nyújtanak helyben lehetőségeket a mindenkori évszaknak és időjárásnak megfelelő kerti munkák elvégzésére, a természet változásainak megfigyelésére A megüresedett csoportszobánkat  20 éve  tornaszobává alakítottuk  ami egyben a fektetőnk is. Pár éve sikerült egy kis logopédiai foglalkoztatót leválasztani. A nevelőmunkánkat segítő  eszköztárunk kielégítő.

heti óvodai menü a szolgáltató honlapjáról tölthető le, a Csörötnek, Magyarlak, Rönök kategóriát keressék!

A közelmúltban a fenntartónk  világítás és fűtés korszerűsítést hajtott végre  pályázati támogatással. Bízunk benne , hogy a közeljövőben hasonló módon sikerül az egész épületet kívül- belül  megújítani, valamint   az akadálymentesítést megvalósítani

Amennyiben felkeltettem érdeklődésüket intézményünk iránt, az alábbi elérhetőségeinken kereshetnek :

Juhász Péterné intézményvezető
Csörötnek  9962 Vasúti út 16.
csillagvirag-ovoda@csorotnek.hu
06 94 440 014