Previous slide
Next slide

Dr. Molnár Rezső

(1944 – )

Dr. Molnár Rezső 1944 október 4.-én született Csörötneken.

Az általános iskolát szülőfalujában végezte,ahol is akkor még olyan – zömmel férfiakból álló – tanári kar tanított,mint Verő Elemér, Gombás Imre, Matus Jenő, Albert Róbert.

1962-ben érettségizett a Kőszegi Jurisich Miklós gimnáziumban kitűnő eredménnyel.Az Ál- latorvostudományi Egyetemen 1968-ban kapta meg summa cum laude minősítéssel diplomáját. Egész állatorvosi pályafutását Vas megyében töltötte.

1968-tól 1972-ig a Csepregi Állami Tangazdaságban dolgozott vezető üzemi állatorvosként.

1972-től 1976-ig a Szombathelyi Mesterséges Termékenyítő Főállomás szaporodásbiológus szakállatorvosa volt. 1976-ban került a Vas Megyei Állategészségügyi Állomásra,ahol is 1987-ig megyei állathigiénikus szakállatorvosként, 1990-ig igazgatóhelyettes főállatorvosként, majd 2007 évi önkéntes nyugdíjbavonulásáig, 17 éven át megyei igazgató főállatorvosként dolgozott. 1980-ban posztgraduális képzés keretében szaporodásbiológusi másoddiplomát szerzett.

Egész pályafutása során–jelenleg is– szoros kapcsolatban állt alma materével, az Állatorvos-tudományi Egyetemmel. A nyolcvanas években, mint az Állattenyésztési Tanszék külső munkatársa több éven át részt vett a Vas megye területén folyó embrióátültetés , és szarvas- marha ikresítési  programokban. A kilencvenes évektől kezdve vendégelőadó volt a Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszéken. Több,mint tíz éven át volt tagja a Magyar Állatorvosok Lapja és a Sertés című lap szerkesztőbizottságának. Tagja volt az MTA Állatorvostudományi Bizottságának,és több miniszteri Tanácsadó Testületnek.1992-től kezdve ,-nyugdíjba vonulása után is- részt vesz a végzős hallgatók államvizsgáztatásában.1994 óta tagja az MTA Vas megyei Tudományos Társaságának ,és a Societas Scientiarum Savariensisnek.

Sok országban:Anglia ,Hollandia,Finnország,Franciaország,Spanyolország ,USA járt külföldi tanulmányutakon.1998-ban Isztambulban,2000-ben Zágrábban szervezett konferenciákon képviselte egyedül a magyar hatósági állatorvosi szolgálatot. Köztudott,hogy az állatorvosi egyetem alapítója Tolnay Sándor,a Vas megyei Nagycsömötén (ma Lukácsházához tartozik) született. Molnár Rezső, mint megyei főállatorvos sokat tett Tolnay professzor emlékének méltó ápolásáért. A helyi polgármesterrel együttműködve egy emlékmű és egy szobor őrzi szülőfalujában az alapító emlékét.

Nyugdíjba vonulása után is aktívan részt vesz lakóhelye, Szombathely közéletében. Tagja a Vas Megyéért Egyesület,és TIT Elnökségének,a „Honderű Asztaltársaságnak” és 2009 óta elnöke az TIT Asztaltársaságnak. Városi ünnepségeken gyakran vesz részt; előadóként vagy szavalatokkal színesítve azok programját.

Több szakmai –és szakmapolitikai cikke jelent meg a Magyar Állatorvosok Lapjában, a Kamarai lapban és a Magyar Mezőgazdaságban. Ezeken túl,mivel hivatása mellett az iroda- lom ,a versek szerelmese az 1970-es évektől kezdve több száz közéleti publicisztikája jelent meg elsősorban a megyei lapban a Vas Népében, a Vasi Szemlében, de néhány országos lapokban; a Magyar Nemzetben, és a korábbi Élet és Irodalomban is. Nyugdíjasként aktívan foglalkozik az irodalommal; A Vasi Nyugat Kiadó 2011-ben jelentette meg „Kegyetlen boldog idők” címmel első novelláskötetét. Második könyve, a „Hiénák kora” most van kiadás alatt.

Könyveinek egyik meghatározó,fő témája a hőn szeretett, gyönyörű Rába parti szülőfalu sokszor tragikus néha humoros történései. Az írástudók felvállalt felelősségével kívánja megörökíteni a kommunista diktatúra és a rablóprivatizáció  kegyetlen légkörét.

Szakmai és közéleti munkásságát több kitüntetéssel ismerték el. A Magyar Agrártudományi Egyesület a Kiváló Társadalmi Munkás díjjal, a Megyei Közgyűlés Gáyer Gyula Emlékéremmel,a  Földművelésügyi Minisztérium Tolnay Sándor díjjal, az Állatorvosi Kamara Mócsy János Emlékéremmel, az Állatorvostudományi Egyetem Életmű díjjal tüntette ki.

1967 óta él angol tanárnő feleségével boldog házasságban szombathelyi szép kényelmes kertes házukban. Artúr fia jogot végzett, Judit lánya színésznő a Győri Nemzeti Színházban. Mindketten Budapesten élnek. Négy gyönyörű unoka: Ágoston, Domonkos, Júlia, Benedek – boldog nagypapája.

Dr. Molnár Rezső önéletrajzi vallomása a Kamarai Állatorvos „Állatorvosok arcképcsarnoka” rovatában, a 2009 évi 2.számban jelent meg. Ebben két vezérlő elvet jelöl meg élete iránytűjének. Az egyik egy evangéliumi idézet:”Azt tegyétek az emberekkel,amit akarjátok,hogy veletek is cselekedjenek.” A másik John D. Rockefeller Ima a demokráciáért című művéből vett idézet:„Hiszem; a jellem a legfőbb érték, nem a pozíció, a hatalom vagy a vagyon.”