Previous slide
Next slide

Csörötneki Polgárőr Egyesület

Tagok száma: 33 fő.
Elnök: Szukics Imre.

Csörötneki Polgárőr Egyesület Alapszabálya: LETÖLTÉS

OPSZ tagsági tanusítvány: LETÖLTÉS

Csörötneki Polgárőr Egyesület Szakmai Programja: LETÖLTÉS

EGYÜTT A SIKERES KÖZBIZTONSÁGÉRT CSÖRÖTNEKEN

Csörötnek község a legnyugatibb várostól – Szentgotthárdtól – keletre a Rába völgyében elhelyezkedő 900 fős település. A Rába két partján elterülő települést délről szelíd dombvonulat övezi, ahol a közkedvelt pihenő és üdülő területté kialakult szőlőhegy található.  A település fekvése szempontjából meghatározó, hogy a szlovén és az osztrák államhatár 5-10 kilométerre húzódik a községtől. 

A település lakossága magyar és cigány származású. A roma lakosság száma mintegy negyede az összlakosságnak.

Csörötnek Magyarlak községgel teljesen egybeépült. Közösen tartják fenn az általános iskolát és a közös önkormányzati hivatalt, valamint az egészségügyi szolgáltatásokat. Mindkét település külön működteti az óvodát.

A törvénytisztelő lakosság részéről érkező panaszokból kitűnik, hogy szeretnének nagyobb biztonságban élni, és főként a vagyon ellen elkövetett kisebb bűncselekmények (lopások, terménylopások, stb.) okoznak orvosolandó gondot.

A település önkormányzata kiemelt feladatként kezeli a közbiztonság javítását, aminek megvalósítása érdekében szorosan együttműködik a Csörötneki Polgárőr Egyesülettel, támaszkodva az Egyesület önszerveződésében rejlő aktivitásra.

A Csörötneki Polgárőr Egyesület 1995. évben alakult, és attól kezdve megszakítás nélkül folyamatosan működik átlagosan 25-30 fővel.

A kezdetekkor a feltételek tekintetében jelentős hiányosságok voltak, de az elmúlt időszak tudatos fejlesztései által a tevékenység ellátáshoz szükséges eszközök jelentős részét sikerült megteremteni, mely nagyban segíteti a szervezet tevékenységét, feladatellátásnak hatékonyságát.

Az Önkormányzat 2003. évben elkészítette a település bűnmegelőzési programját, melynek végrehajtásában kiemelt szerepet szánt a Polgárőr Egyesületnek.

Mindezekből fakadóan a Polgárőr Egyesület – látva az Önkormányzat szándékát, elkötelezettségét és segítségét a közbiztonság javításának irányában – komoly lépésekre szánta el magát.

Azért, hogy maximálisan meg tudjon felelni az elvárásoknak, fejlesztette a technikai és eszközbeli hátterét, biztosítva ezzel hosszútávon a tagok aktív közreműködésével a települési lakosok közérzetének, biztonságérzetének fenntartásában

Az Önkormányzat részéről igényként fogalmazódott meg a Polgárőr Egyesület irányába, hogy mivel a településen nem működik önkéntes tűzoltó egyesület, ezért a polgárőrség a közbiztonsági feladatain túl helyi polgári védelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és árvíz védekezési feladatokat is ellásson.

AZ EDDIGI EREDMÉNYEK, MEGVALÓSULT CÉLOK:

  • A volt tűzoltószertár 2002-es felújításával, átalakításával megfelelő bázis került kialakításra, mely az eszközök tárolására és az állomány szolgálati feltételeinek maradéktalan kiszolgálására, képzésekre egyaránt kielégítő megoldást biztosít.
  • Számos eszköz és felszerelés került beszerzésre (szolgálati kerékpárok, nagyteljesítményű kereső lámpák, rádió adóvevők, több évszakos ruházat, bútorzat, stb.)
  • A katasztrófahelyzetek kezelésére aggregátor és benzinmotoros szivattyú is rendelkezésre áll.
  • 2013-ban az ÚMVP Leader pályázat segítségével térfigyelő kamera-rendszer kiépítésére történt 4 helyszínen 2,5 millió Ft értékben.

A település sikerrel pályázott a Polgárőr Egyesülettel karöltve a „Biztonságos Magyarországért” programra 2002-ben, melynek keretében 1 millió Ft támogatásban részesült a település. A kapott forrást eszközbeszerzésekre, és bázisépület felújítására használtuk.

2005-ben a település elnyerte a „Vas Megye Biztonságos Települése” kitüntető címet, melyben egyesületünknek kiemelkedő érdemei voltak.

Az Egyesület számos települési rendezvény (pl. szüreti vigadalom, halászléfőző verseny, átadó ünnepségek, miniszteri látogatás, sportrendezvények, stb.), valamint felkérés alapján számos térségi rendezvény (pl. DANKE NEIN demonstráció, miniszterelnöki és köztársasági elnöki látogatás Szentgotthárdon, stb.) látott el biztosítási feladatokat.

Az Egyesület tagsága aktívan közreműködött az elmúlt időszak árvízi eseményei során a (2005, 2009, 2013 és 2014) védekezési munkákban, valamit a környezetvédelmi, természetvédelmi akciókban is részt vett (TE SZEDD akció, Rába takarítás, stb.)

A település körzeti megbízotti személlyel rendelkezik a Szentgotthárdi Rendőrőrs kötelékében, de mivel a rendőrőrs létszámhiánnyal küzd, ezért nem biztosított a folyamatos rendőri jelenlét a településen.

Ebből fakadóan a megelőzés és rendőrség gyors, szakszerű tájékoztatása, informálása terén fokozott feladat hárul a Polgárőr Egyesületre.   

A szentgotthárdi Rendőrőrssel, a Körmendi Kapitánysággal szoros, napi kapcsolat alakult ki.

Az említett szervektől érkezett visszajelzések alapján az Egyesület nagyban segíti a munkájukat.

Az elmúlt időszakban a rendőrség munkatársai többször igénybe vették közös feladatok ellátására a Csörötneki Polgárőr Egyesület tagjait.

A település környezetének tisztaságával, a közterületek rendjével kapcsolatban egyrészt a gyerekek szemléletformálásában működött közre az Önkormányzattal, a helyi iskolával, óvodával közösen a Polgárőr Egyesület, másrészt folyamatosan és fokozottan figyelemmel kísérte és megakadályozta az illegális szemétlerakást a külterületi réteken, legelőkön, az erdőkben és Rába folyó mentén. Ugyanis a település nagy része az Őrségi Nemzeti Parkhoz tartozik.

Polgárőr Egyesület a feladatai maradéktalan ellátása érdekében széleskörű együttműködésre törekszik.

A Polgárőrség – az Önkormányzat kérésére – a település köztemetőjében a temetések alatt állandó jelleggel felügyeletet biztosít. Megelőzve ezzel a gyászoló hozzátartozók gépjárműveinek az utóbbi időben erre specializálódó utazó bűnözők által történt feltörését. Továbbá a gyászoló családok ingatlanjait is felügyelik a gyászszertartás ideje alatt, megelőzve az esetleges besurranásokat.

Az Egyesület különös gondot fordít az iskolás gyerekekre és a fiatal korosztályra, hiszen a következő évtizedek meghatározó generációját képezik a helyi társadalomnak. Az oktatási, nevelési intézményekkel és egyéb társszervekkel közösen azon munkálkodik, hogy preventív felvilágosító előadások, és egyéb eszközök által jogkövető, törvénytisztelő állampolgárokká váljanak.

A Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) kiterjesztésre került.
Sok az idős házaspár, illetve egyedül álló idős ember él a faluban. A nap nagy részében egyedül tartózkodnak a házban, van, akit a hozzátartozók is ritkán látogatnak, szükség van a nagyobb odafigyelésre. Az önkormányzat a szociális étkeztetést és igény esetén a házi gondozást biztosítja. Ugyanakkor az idősekre történő odafigyelésben fontos szerepet vállal a Polgárőr Egyesület is.

A kerti lopások meggátolása, visszaszorítása, melyek nem szerepelnek a rendőrségi statisztikákban kiemelt feladat. A mezőgazdasági területek, kiskertek, szőlőhegyek és pincék védelmének megerősítésében a Polgárőrség kiemelt szerepet vállal. Bár e bűnesetek, cselekmények fajsúlya nem jelentős, de annál nagyobb bosszúságot, kellemetlenséget okoz az elszenvedőjének, melyek megfékezésével a lakosok közérzetét jelentősen sikerült javítani.  

A hatékony feladatellátáshoz szükségessé vált egy minden időjárási körülmény és terepviszony közepett is biztonsággal üzemelő terepjáró képességgel bíró gépjármű beszerzése a korábbi személygépkocsi helyett. Mindezt az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Darányi Ignác Tervének keretében ez év augusztusában 100%-os pályázati támogatással sikerült megvalósítani, mellyel hosszú távon megoldott vált szolgálatellátás eszközállománya a beszerzett SUZUKI Grand Vitara által.

A településen lévő közintézmények és vállalkozások a járőrözés kiemelt „célterületei”, egy-egy éjszakai szolgálatban többször szemrevételezésre és ellenőrzésre kerülnek ezek az épületek. (posta, takarékszövetkezet, boltok, vendéglő, iskola, óvoda, polgármesteri hivatal, művelődési ház, templom, zarándokház, temető, sportpálya és öltöző, játszóterek, kemping és a vállalkozók telephelyei.

A meglévő térfigyelő kamera-rendszert a frekventált, de jelenleg még kamerával le nem fedett helyszíneken, továbbá az intézményeknél szükséges fejleszteni, mely még ez évben megvalósul az Önkormányzat által a Belügyminisztériumhoz benyújtott és nyertes pályázat által.

Továbbá javítani és fejleszteni kívánjuk az intézményeken belüli biztonsági kamera-rendszereket is (pl. egészségház, művelődési ház, polgármesteri hivatal), főképp az ügyfelek által használt helyiségekben (várók, ügyfélterek, előterek, stb.)

Összefoglalva a Csörötneki Polgárőr Egyesület kiemelt feladatként kezeli a bűncselekmények számának csökkentését, a be nem jelentett, kisebb bűnesetek (lopások) preventív mérséklését, a környezeti kultúra fokának emelését, a természeti katasztrófák, káresemények hatásainak csökkentését, mérséklését, megelőzését, és a polgárok általános biztonságérzetének fokozását.