Previous slide
Next slide

Lakossági fórum meghívó

Csörötnek község elkészült településképi rendelet és arculati kézikönyv tervezet véleményezése

Csörötnek Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (1) és (2) bekezdése értelmében a lakossági fórumot hív össze.

A lakossági fórum témája: Csörötnek község elkészült településképi rendelet és arculati kézikönyv tervezet véleményezése

A témával kapcsolatos lakossági fórum

időpontja: 2017.11.24. (péntek) 17.00 óra
helyszíne: Kuntár Lajos Művelődési Ház (Csörötnek, Vasúti út 7.)

A lakossági fórumot követően 2017.12.02-ig a témával kapcsolatban a partnerek észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

– Írásos észrevétel Csörötnek Község Polgármesterének címezve, az Önkormányzat címére (Csörötnek, Vasúti út 5.) vagy elektronikus levélben a csorotnek-pm@sztgnet.hu illetve a kuntnerferi@gmail.com e-mail címekre történő megküldésével,

Letölthető kapcsolódó dokumentumok:

településképi arculati kézikönyv (pdf)
településképi rendelet (pdf)

Csörötnek, 2017. november 15.