Previous slide
Next slide

KORONAVÍRUS – Közlemények a vészhelyzetben elrendelt országos és települési intézkedésekről

KÖZLEMÉNY – a koronavírus okozta humánjárvány miatti veszélyhelyzetben elrendelt országos és települési intézkedésekről és ajánlásokról

Részletes tájékoztató kiadvány a koronavírus terjedés megakadályozására

Tisztelt Lakosság!

Az új típusú kínai koronavírus okozta COVID-19 megbetegedés elkerülése érdekében az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet.

1. A személyek érintkezésének (kontaktus) korlátozása, látogatási tilalmak

Kereskedelmi és vendéglátó üzlet látogatása 15.00 – 06.00 óra közötti időszakban tilos!

A tilalom nem vonatkozik az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzletekre, továbbá a gyógyszertárakra, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletekre, az üzemanyag-töltőállomásokra és a dohányboltokra. Az üzletben a tilalmi időszakban kizárólag az ott dolgozók tartózkodhatnak (pl. árufeltöltés céljából).

Rendezvények látogatása tilos –a vallási szertartás, a polgári házasságkötés és a temetés kivételével!

Színház, művészeti előadóhelyiségek, mozi, könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, közművelődési intézmény és közösségi színtér látogatása tilos!

Sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között tartható meg.

A fekvőbeteg-ellátó egészségügyi szolgáltatók (kórházak), a szociális intézmények, valamint a fogyatékossággal élőket ellátó intézmények vonatkozásában látogatási tilalom van érvényben. A látogatási tilalom részleteit az intézmények maguk határozzák meg, ezért a betegek, gondozottak hozzátartozói az adott intézményben kaphatnak részletes tájékoztatást.

A fent tiltott tartózkodási szabályok megszegése szabálysértés elkövetését jelenti és pénzbírság alkalmazását vonja maga után. A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi.

A fokozott veszélynek kitett idős korosztály esetében a 70. életévüket betöltött személyek számára fokozottan ajánlott, hogy lakó- illetve tartózkodási helyüket ne hagyják el. Amennyiben ellátásukat más módon nem tudják megoldani, jelezzék az önkormányzatnak.

Az üzletek látogatása, boltban történő vásárlás során az üzletben tartózkodó személyek számának korlátozása a következők szerint ajánlott. ÁFÉSZ nagyboltban egyidejűleg 5 fő, EZ+AZ (Gyula) boltban és alsószeri boltban egyidejűleg 1 – 1 fő.

Az ajánlott létszámot meghaladóan a vásárlók az üzleten kívül várakozzanak. Az üzletben és az üzleten kívüli sorban állás során 1,5 – 2 méter távolságot tartsanak egymástól.

2. Az egészségügyi ellátások igénybevétele

A háziorvosi rendelés szabályai a melléklet szerint kerülnek bevezetésre. Ezek szigorú betartására fokozott figyelmet fordítsanak!

A szabályok többes célt szolgálnak. Egyrészt, hogy fertőzött (gyanús) személyek, más megbetegedésben szenvedő személyek, illetve egészséges személyek egymással ne érintkezzenek; másrészt az egészségügyi ellátás biztonsága érdekében az háziorvos és asszisztense egészségét is megvédjük. Nélkülük ugyanis az betegek ellátásáról helyben nem tudunk gondoskodni.

A fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható.

Szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok elvégzése a veszélyhelyzet megszűnéséig elhalasztásra kerül.

A veszélyhelyzet időtartama alatt a keresőképtelenségről szóló, a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet szerinti igazolásokat nem kell kéthetenként kiállítani.

3. Hatósági házi karantén és ajánlott, önkéntes karantén

Akiknél beutazás alkalmával az egészségügyi vizsgálat során fertőzés gyanúja nem merül fel, kötelesek 14 napra lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön otthoni járványügyi megfigyelésnek magukat alávetni (hatósági házi karantén).

Felhívjuk a karanténra kötelezett személyeket és hozzátartozóikat, hogy a hatósági döntésben elrendelt magatartási szabályokat maradéktalanul tartsák be! Kérjük az érintetteket, hogy a hatósági házi karanténba kerülésükről az önkormányzatot haladéktalanul értesíteni szíveskedjenek.

A közösségi érintkezés legszükségesebb szintre szorítása érdekében a lakhely elhagyásától való önkéntes tartózkodás (ajánlott, önkéntes karantén) kiemelten ajánlott idős személyeknek, külföldön dolgozó ingázó vagy a munkavégzés helye szerinti (EGT tag)állam által bevezetett beutazási tilalom miatt hazatért munkavállaló személyeknek, külföldi nyaralásból hazatért személyeknek és ezek hozzátartozóinak.

Javasoljuk, hogy a járvány terjedésének minél hatékonyabb visszaszorítása – és kijárási tilalom elrendelésének megelőzése(!) – érdekében a más személyekkel történő kontaktusok számát csökkentsék; így például kisebb csoportosulásokat, találkozókat is mellőzzék, a lakóhelyet / tartózkodási helyet háztartásonként egy (lehetőség szerint ugyanaz a) személy hagyja el.

4. A köznevelési intézmények működési rendje

2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Ez nem rendkívüli szünetet jelent, hanem az oktatás módjának megváltoztatását. Ennek megfelelően felhívjuk a tanulók és törvényes képviselőik figyelmét, hogy a veszélyhelyzet miatt elrendelt intézkedés időszakában a tanulmányi kötelezettségeket – az intézmény által meghatározottak szerint – teljesíteni kell. Az új munkarendben a tanulóknak tilos a köznevelési intézmények oktatási célú látogatása! Kerülni kell továbbá a csoportos találkozásokat (pl. játszótér), közös programokat is!

Csörötnek Község Önkormányzat polgármestere 2020. március 16. napjától a SZEOB Csillagvirág Tagóvodájában rendkívüli szünetet rendelt el. A szünet időtartama határozatlan. A szünetben az óvoda látogatása tilos! Az óvodás gyermekek szülei részére eljuttatott korábbi tájékoztatóban foglaltak változatlanul érvényesek.

5. A hivatalos ügyek intézése

A Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás rendje a következők szerint módosul. Személyes ügyintézés lehetősége sürgős esetben telefonon előre egyeztetett időpontban lehetséges személyes jelenlétet igénylő ügyben. Kérjük, hogy a kapcsolattatás (ügyindítás, bejelentés) elsősorban telefonon és elektronikus módon történjen.

Az elektronikus ügyintézéshez használható portálok:

https://magyarorszag.hu/szuf_fooldal#fooldal
https://epapir.gov.hu/
https://ohp-20.asp.lgov.hu/

A kormányhivatal által kiállított hivatalos okmányok kizárólag postai úton kerülnek kézbesítésre az ügyfeleknek, annak személyes átvételére az ügyfélszolgálatokon nincs lehetőség.

A magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek, ezért azok meghosszabbítása miatt nem kell felkeresni a kormányablakot.

A járási hivatalban, kormányablakban a személyes ügyintézés szintén korlátozottan: személyes megjelenést feltétlenül igénylő esetben, telefonon előre egyeztetett időpontban történik. A kormányablakban szintén korlátozásra került az ügyféltérben maximálisan tartózkodók száma. A kormányablak busz – egyelőre – változatlan időpontban fogadja az ügyfeleket.

6. Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele

Az önkormányzat változatlan feltételekkel és módon biztosítja a szociális étkeztetést, azzal, hogy az étel házhoz szállítása során az éthordók a kapuban kerülnek kihelyezésre, átadásra. Kérjük az ellátottakat, hogy az éthordók rendszeres és alapos fertőtlenítéséről gondoskodjanak!

A Család- és Gyermekjóléti Központ Szentgotthárd fogadóórái elmaradnak. Családlátogatásra csak krízis esetben kerül sor. Az esetkezelések elsősorban telefonon, e-mailben történnek.

A házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevő személyek ellátása változatlan módon biztosított. Részletes tájékoztatást az intézmény, illetve a gondozónő ad.

7. További javaslatok

A járvány terjedésének visszaszorítását szolgáló leghatásosabb intézkedések

a fokozott higiénés rutin kialakítása: kézfertőtlenítés, felületek fertőtlenítése, eldobható papír zsebkendő használata (Szájmaszkot a légzőszervi tünetekkel rendelkező személyeknek a fertőzés átadásának megelőzése miatt indokolt viselni. Élelmiszerek felületén a vírus csak rövid ideig képes fennmaradni, ezért a hideg vizes lemosás általában elegendő, pár perces 63 °C feletti hőmérsékleten történő hőkezeléssel bizonyosan elpusztítható.);
a személyes érintkezések minimalizálása: másokkal történő szoros fizikai érintkezés, továbbá közösségek, csoportok, zárt légterű helyiségek elkerülése, otthon tartózkodás.

Feltétlenül tartsuk be ezeket!

A megbetegedés ellen védőoltás, gyógyszer még nem került kifejlesztésre, speciális védőfelszerelés (pl. maszk), különleges fertőtlenítő eljárás és szer sincs. Vírustesztet, egyéb diagnosztikai eszközt, eljárást otthonunkban nem tudunk igénybe venni. Sajnos a rendkívüli helyzet miatt egyre több a visszaélés, csalás. Kérjük, hogy ezek elkerülése érdekében legyenek nagyon körültekintőek, otthonukba ismeretlen személyt ne engedjenek be!

Kérjük, hogy rendszeresen figyeljék a járvánnyal kapcsolatos híradásokat. Naprakész, hiteles információk elsősorban koronavirus.gov.hu honlapon és facebook oldalon találhatók. Önkormányzatunk a további intézkedésekről a helyben szokásos módon és honlapján nyújt tájékoztatást. Elérhetőségeink: 94/541-022, csorotnek-info@sztgnet.hu

Csörötnek, 2020. március 17.

Kocsis Zsolt                                    Dr. Markó László
polgármester                                   jegyző