Previous slide
Next slide

Pályázati felhívás – szociális segítő és hivatalsegéd

Csörötnek Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csörötnek Község Önkormányzata szociális segítő és hivatalsegéd munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Vas megye, Csörötnek

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Közreműködés a szociális étkeztetésben: a szociális étkezők részére az ebéd lakásra szállítása gépkocsival, ellátotti és igénybevételi nyilvántartás vezetése papír alapon és elektronikusan, ebédigénylések kezelése és továbbítása, adagegyeztetés, személyi térítési díjak beszedése és befizetése, az étkeztetés biztosításához használt jármű és eszközök tisztán tartása;
 • Intézményi takarító és kisegítői feladatok: az önkormányzat tulajdonában lévő épületek, helyiségek teljeskörű takarítása, közreműködés a helyi rendezvények megvalósításában;
 • A települési önkormányzat működésével kapcsolatos hivatalsegédi és egyéb feladatok: postai küldemények átvétele, levelek és szórólapok kézbesítése helyben, plakátolás, közterületek virágosítása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 Általános,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • tizennyolcadik életévét betöltött
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság, vagy szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
 • Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt nem áll

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Középiskola/gimnázium,
 • helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolvány, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű, nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, továbbá nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy az elbírálásban részt vevők megismerhetik a pályázati anyagát
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy az elbírálás során zárt ülés tartását kéri-e

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2023. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsis Zsolt polgármester nyújt, a 94/541-022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csörötnek Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9962 Csörötnek, Vasúti út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖH/77/2023. , valamint a munkakör megnevezését: szociális segítő és hivatalsegéd. vagy
 • Elektronikus úton Kocsis Zsolt polgármester részére a polgarmester@csorotnek.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Kocsis Zsolt polgármester, Vas megye, 9962 Csörötnek, Vasúti út 5.

A pályázat elbírálásának határideje:
2023. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Csörötnek Község Önkormányzatának hirdetőtáblája – 2023. január 16.