Previous slide
Next slide

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – óvodapedagógus

CSÖRÖTNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
óvodapedagógus
munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Óvodapedagógusi feladatok ellátása a nemzeti köznevelésről szóló törvény és végrehajtási rendeletei, az Óvodai nevelés országos alapprogramja, az intézmény pedagógiai programja és a munkaköri leírás szerint.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Csörötnek

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsis Zsolt polgármester nyújt, a 20/356-2823 -as telefonszámon. A pályázatot postai úton vagy személyesen lehet Csörötnek Község Önkormányzatánál (9962 Csörötnek, Vasúti út 5.) benyújtani.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség
  • Magyar állampolgárság
  • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

  • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, óvodapedagógus

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szólónyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  • részletes szakmai önéletrajz
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.07.31. 16:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.01. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Csörötnek Község Önkormányzata honlapja és hirdetőtáblája

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.04.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.07.13.