Previous
Next

Választási szervek

Csörötneki Helyi Választási Iroda

 • vezetőjének neve: dr. Markó László jegyző
 • hivatali helyiségének címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme: 9962 Csörötnek, Vasúti út 5., 94/541-022, jegyzo@csorotnek.hu
 • választási információs szolgálatának elérhetőségei: 9962 Csörötnek, Vasúti út 5., 94/541-022, info@csorotnek.hu, 20/487-0130 (munkaidőben elérhető)
 • a választási iroda vezetőjének
  • a választókerületek kialakításáról szóló határozata:
  • a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozata:

Csörötneki Helyi Választási Bizottság

 • tagjainak és póttagjainak neve:
  • – elnök
  • Kardos László elnökhelyettes
  • Czotter Brigitta tag
  • Szukics Eszter tag
  • Tóth Bernadett tag
  • Huszár Éva póttag
  • Simon Anita póttag
  • Szabó Krisztina póttag
 • elérhetőségei: 9962 Csörötnek, Vasúti út 5., 94/541-022 (munkaidőben)
 • ülésének időpontja és részletes napirendje:
 • üléséről készült jegyzőkönyv:
 • határozatai (a közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő személyes adatok kivételével):

Tájékoztató:

A helyi választási bizottság választott tagjainak és póttagjainak megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. A helyi választási bizottság három – az egy szavazókörrel rendelkező településen öt – tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évét megelőző évben, október 1. és november 30. között választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A jogszabályi rendelkezések értelmében a Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2023.11.30-ig megválasztásra kerülő bizottsági tagok névsorát a HVB alakuló ülését követően tesszük közzé.

Megszakítás