Previous slide
Next slide

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – igazgatási ügyintéző

CSÖRÖTNEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében igazgatási ügyintéző munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A települési önkormányzat jegyzőjének és a képviselő-testület, illetve a polgármester hatáskörébe tartozó ügyek intézése, döntés-előkészítés és -végrehajtás a szociális és gyermekvédelmi, környezetvédelmi, állatvédelmi igazgatásban, a hagyatéki eljárásokban. Nyilvántartások naprakész vezetése, statisztikai és eseti adatszolgáltatások teljesítése. Csörötnek Község Önkormányzatának településüzemeltetési, közfoglalkoztatási és vagyongazdálkodási feladataihoz kapcsolódó feladatok elvégzése. Az önkormányzat, mint intézményfenntartó és a jegyző köznevelési feladatainak elvégzése. Címképzés és -kezelés, a központi címregiszter vezetése. Részvétel a települési szintű védelmi és biztonsági feladatok ellátásában. Ügyfélfogadás biztosítása a Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén. Iratkezelés.


Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Csörötnek

Álláshirdető szervezet bemutatása: Az önkormányzat működésével, a képviselő-testület, a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrehozott közös önkormányzati hivatal, amelyhez Csörötnek, Kondorfa és Magyarlak települések tartoznak.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázathoz benyújtandó erkölcsi bizonyítványnak a büntetlen előélet mellett a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. §-ának való megfelelés igazolását is tartalmaznia kell.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Egyéb végzettség, középiskolai végzettség Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egyéb végzettség, felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi vagy társadalomtudományi szakképzettség

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • közigazgatásban, illetve a munkakör tartalmának megfelelő területen szerzett szakmai tapasztalat
 • közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga
 • anyakönyvi szakvizsga

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Kommunikáció (ügyfélszolgálati)
 • Irodai informatikai rendszerek, alkalmazások használata (ügyintézői)
 • Terhelhetőség (egyéb)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
 • Határidők betartása (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.05.17. 13:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen lehet a Csörötneki
Közös Önkormányzati Hivatalhoz (9962 Csörötnek, Vasúti út 5.) benyújtani. A pályázati kiírással
kapcsolatosan további információt dr. Markó László jegyző nyújt a 94/541-022 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.05.31. 16:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblái

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.06.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.27.


A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.