Previous slide
Next slide

„Közoktatás fejlesztés az egyenlő esélyekért a Magyarlak-Csörötnek Mikrotérségben„

Alaprajzok:

Csörötnek és Magyarlak községek Önkormányzatai már hosszú évek óta kiemelt fejlesztési célként jelölték meg a közös fenntartású általános iskola fejlesztését.

Az áhított fejlesztés kézzelfogható megvalósítására nyílt lehetőség az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 programozási időszakában a Nyugat-dunántúli Operativ Program keretében kiírt NyDOP-2007-5.3/2F kóddal ellátott Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése c. pályázat keretében.

A fenti pályázati felhívásra a két település önkormányzata a BFH Európa Kft-vel elkészítette a „Közoktatás fejlesztés az egyenlő esélyekért a Magyarlak-Csörötnek Mikrotérségben„ című pályázatát, melyet a kiírásban meghatározott 2008. január 28-i határidőre benyújtott.

A projekt teljes költségvetése: 206.724.000,- Ft

A pályázattal igényelhető támogatás a költségek 90%-a lehet, mely esetünkben: 186.051.600,- Ft

A szükséges önerő (minimum 10%): 20.672.400,- Ft

Az önerőt egyenlő arányban biztosítja két önkormányzat, illetve az iskola alapítványa is erejéhez mérten részt vállal az önerő finanszírozásában.

Az alapítványon keresztül lehetőség adódik akár lakossági és egyéb önzetlen támogatások igénybevételére a projekt pénzügyi sikere érdekén.

A projekt várható megvalósulása a kiírásban rögzített ütemezés alapján: 2009-2010.

A projekt tartama

Projekt helyszín

A ma már összeépült Magyarlak és Csörötnek a most újjáalakuló Őrségi Nemzeti Park területén található. A két község, Szentgotthárd város keleti szomszédjaként, a Rába folyó déli partján, szép, csendes környezetben helyezkedik el. A hármas határ közelsége miatt jó kiindulópontja lehet az Őrségbe, Ausztriába, Szlovéniába tervezett túráknak, utazásoknak is. Az iskola a két település határán de jogilag Magyarlak község közigazgatási területén található.

Tervezett infrastrukturális fejlesztések

A Magyarlak és Csörötnek Önkormányzatok közös fenntartásában lévő általános iskola jelenleg 4 az oktatási igényeket csak részben tudja kielégíteni. Az iskola 5 tanteremmel, egy szaktanteremmel, két csoportszobával, egy szertárral rendelkezik. Tehát a 8 évfolyamot ellátó intézményhez szükséges infrastruktúra nagy része hiányzik, a termek száma és többségének mérete sem felel meg a jogszabályi előírásnak (19/2002. (V.8.) OM rend.), ezért az épület bővítése elengedhetetlen. Az intézmény tornateremmel nem rendelkezik, a tanulók mozgásigények kielégítésére a szintén nem megfelelő méretű zsibongó szolgál. A meglévő épület felújítása szükséges, hiszen a nyílászárók elavultak, a burkolatok, a tetőszerkezet felújításra szorul. A vízhálózat, a fűtésrendszer szintén elavult, gazdaságtalan, cserére szorulnak. A helyiségek megvilágítása nem megfelelő, a meglévő hálózatok korszerűtlenek, és részben balesetveszélyesek is.

A pályázat során az előírásoknak megfelelő méretű és mennyiségű tantermek, foglalkoztatók és szaktantermek kialakításával az intézményben folyó nevelő-oktató munka minőségi fejlődését kívánjuk elősegíteni, valamint mindenki számára egyenlő hozzáférést biztosítani a modern, 21. századi oktatási formákhoz. Így a projekt során az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

Alaptevékenységként:

 • A meglévő iskola épületének felújítása, korszerűsítése során a meglévő helyiségek felújítása, új vizesblokkok kialakítása, nyílászárók cseréje, hőszigetelés történik. Továbbá víz-csatornarendszer átalakítása, szerelvények, vezetékek cseréje és tűzjelző, riasztórendszer beépítésére kerül sor.
 • Új épületrésszel való bővítés során a meglévő épület nyugati oldalán egy oktatási helyiségeket magába foglaló épületrész kialakítása (tanterem, könyvtár, tanári szoba, rajz szaktanterem, igazgatási, ügyviteli irodák),

Akadálymentesítés: teljes körű, komplex akadálymentes használatra tervezték a hatályos jogszabályok és a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által kiadott komplex akadálymentesítésről szóló kiadványnak megfelelően. Az előzetes tervek készítéséhez rehabilitációs szakmérnök segítségét vették igénybe.

Kiegészítő tevékenységek:

IKT komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítása során a tantermek és közösségi termek erős- és gyenge áramú strukturált kábelezése és tantermenként, közösségi termenként 2 kiállás kialakítására kerül sor a projekt megvalósítása során.

Parkoló férőhely: 23 parkolóhely biztosítása szükséges. A parkolóhelyek közül 1db parkolóhely mozgáskorlátozottak közlekedésére alkalmas kialakítással készül az épület közelében. A parkolót és az épület bejáratát mozgáskorlátozottak használatára alkalmas gyalogúttal és rámpával kötik össze.

Tervezett infrastrukturális tevékenységek

A Magyarlak-Csörötnek Általános Iskola jelenleg 2 szintes intézményében 5 tanterem, 1 csoportszoba, és egy előkészítő terem található. Az intézmény tornateremmel nem rendelkezik, ezért a testnevelés órákat a zsibongóban tartják. Az intézmény nem felel meg a 8 évfolyamot ellátó intézmények előírásainak, sem helyiségei számában, sem azok méretében. A legsúlyosabb problémát a szaktantermek, valamint a fejlesztő, csoportszobák hiánya okozza.

Nyílászárói elavultak, nem felelnek meg a mai hőtechnikai követelményeknek, cseréjük szükséges.

A határoló falazat, valamint a záró födém hőtechnikai mutatója jelentősen rosszabb a jelenleg érvényben lévő határértéknél, ezért ezen szerkezetek utólagos hőszigetelése elengedhetetlenül szükséges. Tetőszerkezet felújításra, állagmegóvásra szorul. Az épület vízellátása az utcai törzsvezetékről aknában elhelyezett vízmérőn keresztül biztosított. Az épületből kilépő szennyvízvezeték fogadója az utcai szennyvízcsatorna. A földszinten ill. emeleten egy-egy blokkba rendezett WC-mosdót lát el. A hálózat, berendezési tárgyak ill. a használati melegvíz ellátás módja korszerűsítésre ill. a gazdaságosság javítására szorulnak. Az épület földgázellátása az utcai elosztó vezetékről biztosított. A fűtési rendszer egésze – a rossz hatásfokú hőtermelő, hőleadók, szabályozási rendszer, stb. – korszerűsítésre, cserére szorul. A meglévő villamos hálózat szintén elavult. A helyiségek megvilágítása nem megfelelő.

A meglévő épületrész felújítása, korszerűsítése során a jelenlegi vizesblokk helyén egy új nemenként különálló, akadálymentesített vizesblokk kialakítására kerül sor. A jelenlegi előteret elbontják és a helyén egy új akadálymentesített bejáróval ellátott nagyobb alapterületű előtér jön létre. Az előtér mellett kap helyet a két szintet összekötő hidraulikus lift. Nyílászárók cseréje, vezetékek, szerelvények cseréje, valamint hőszigetelés történik a projekt során. Azonban ezen fejlesztések következtében az intézmény továbbra sem fogja tudni kielégíteni előírásoknak megfelelően egy modern, 21. századi iskola követelményeit. Az intézmény egyidejű bővítése is elengedhetetlen. A meglévő épület nyugati oldalán az oktatási helyiségeket magába foglaló épületrész csatlakozik, az épület keleti oldalán pedig a meglévő iskolaépületéhez egy nyaktaggal kapcsolódó tornatermet és a hozzá tartozó helyiségeket „tartalmazó” épületrész kerül kialakításra. Az oktatási blokkban a földszinten egy általános tanterem, rajztanterem, könyvtár és tanári szoba kerül kialakításra. Az emeleti részen a szaktantermek (fizika, kémia, biológia szaktanterem; technika szaktanterem; számítógép, idegen nyelvi szaktanterem; ének-zene szaktanterem), valamint igazgatói-, igazgatóhelyettesi iroda, és nemenként akadálymentesített wc, vizesblokk).

Felújítással, bővítéssel létrejövő helyiségek az alábbiak:

A tervezett bővítmény teljes körűen akadálymentesített:

 • 2 szintet összekötő hidraulikus lift központi helyre kerül, a szélfogó mellett indul. Mérete megfelel az akadálymentes előírásoknak (min 1.10 / 1,40 m). Felszereltsége szintén szabvány szerinti, két magasságban felszerelt korlát, lehajtható ülőke, vészcsengő, a kezelőpaneleket elérhető magasságban az ergonómiai tényezőket figyelembe véve 0,85 és 1,10 m közé szerelik. A lift két megállós, ajtajának szabad nyitott szélessége: 85 cm, közvetlenül a folyosó kiöblösödő részéhez kapcsolódik.
 • A nyílászárók tokszerkezetét a nyílószárnytól eltérő színnel kontrasztosan lesz kialakítva. A folyosók burkolata megmarad, vezetőcsíkok kerülnek felragasztásra, az akadályok előtt figyelmeztetőjelzések elhelyezése szükséges. A falakra kapaszkodók kerülnek 70 és 95 cm magasságban.
 • Akadálymentes parkolóhely kialakítása a bejárat közelében (50 m-en belül), melyet táblán lévő piktogram és felfestés is jelez. A megállóhelytől sima, csúszásmentes felületű járda vezet az épület bejáratához.
 • A bejárat megközelítésére rámpán és lépcsőn is lehetőség van. A rámpa lejtése 5%, szélessége 1,20 m, kétoldali korláttal és kerékvetővel készül. A korlát fogódzója 75,0 és 90,0 cm magasságban található. Az előlépcső két 15 cm magas fokból áll.
 • A bejárati kétszárnyú ajtó használati szárnya nyitott állapotban biztosítja a 90 cm-es szabad belméretet. A bejárat előtt is biztosítja a kerekesszék fordulásához szükséges helyet, burkolata nedvesen is csúszásmentes műgránit lapburkolat.
 • Szintenként akadálymentes illemhelyeket alakítunk ki. A WC méreténél fogva biztosítja a kerekesszékkel való megfordulást, valamint a használat során lehetővé teszi segítő jelenlétét is. Burkolata nedves állapotban is csúszásmentes, fertőtleníthető műgránit lapburkolat. A falburkolata 2,10 m magasságig mosható, fertőtleníthető csempe. A felszerelései tárgyak konzolos szerkezetűek, lábszabad kialakításúak, állítható magasságú WC-ülőke két oldalon felhajtható kapaszkodóval, konkáv mosdó, állítható sík tükör, WC-használatkor is elérhető papírtartó. A falra 2 magasságban kapaszkodó kerül. A helyiség vészcsengővel lesz felszerelve a padlótól számított 30 cm-es és 1,10 m-es magasságban.
 • A belső és külső burkolatok taktilis vezetősávokkal lesznek ellátva. A vezetősávokkal a fő irányokat, szerkezeteket jelzik látható és bottal is tapintható módon. A falak mentén sávok lesznek beépítve, a közlekedő járóvonalán, a lift környezetében, a lépcső körül, valamint a helyiségek bejáratát jelölő irányokban.
 • A gyengénhallók részére indukcióshurkot terveznek.

Mindezen fejlesztések során kialakul egy modern, komplex akadálymentesített, a 8 évfolyamot kielégítő infrastrukturális iskolai környezet, ahol a helyiségek funkcióikban jól elkülönülve, a méltányos oktatást biztosító pedagógiai elvárásoknak megfelelően kerülnek kialakításra. A jelenlegi projekt szakaszban készült tervezői rajzokon a jelenlegi iskola épület keleti oldalához egy nyaktaggal kapcsolódó tornatermi tömb is látható, melyet a pályázó egy 2. ütemben – egyéb pályázati forrásból – kíván megvalósítani.

Férőhelybővítéssel járó épületbővítés esetén fejlesztés szükségességének bemutatása

A fejlesztésben érintett közoktatási mikrotérség közoktatási feladatait ellátó iskola jelenleg az oktatási igényeket csak részben tudja kielégíteni. 5 általános tanteremmel, 1 csoportszobával és 1 szaktanteremmel rendelkezik. Ezen helyiségek méretükben többnyire nem felelnek meg a jogszabályi előírásnak (11/2002. OM rend.), valamint számuk sem megfelelő a 8 évfolyamot ellátó oktatási követelményeknek. Kiemelendő, hogy ezen közoktatási mikrotérségben jelen iskola folytat egyedül integrált nevelést –a térségben élő nagyszámú hátrányos helyzetű tanuló érdekében ,melyet megfelelő szakmai szinten lát el, azonban az ehhez szükséges infrastrukturális adottságai nem megfelelőek. Az intézmény feladatkörének bővítését tervezi a hátrányos helyzetű tanulók számára megfelelő nevelő – oktató munka biztosítása érdekében. Mindezen szakmai munka ellátásához szükség van az intézmény bővítéséhez, új tantermek, szaktantermek és fejlesztő, csoportszoba kialakítására. A jelenlegi intézmény tornateremmel nem rendelkezik, azonban ennek megvalósítására jelen pályázat során sem kerül sor. Áthidaló megoldásként a jelenleg is a testnevelési órák megvalósításának helyszínét biztosító zsibongó alapterületének kibővítésére kerül sor.

Beszerezni kívánt eszköztípusok

A jelenlegi iskola alapfelszerlése rendelkezésre áll, az alapvető oktatási feladatok ellátásához szükséges tanítási, oktatási felszerelés rendelkezésre áll. Jelen projekt során az új épületszárnyban kialakuló helyiségek berendezésére kerül sor, mint a nevelés – oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése során:

 •  Rajzterem berendezése (25 db asztal, 25 db szék, 2 db tárgyasztal)
 •  Technikaterem berendezése (8 db tanulói asztal, 16 db szék)
 •  Természettudományi előadó berendezése (tanulói asztalok 13 db, székek 26 db, vegyszer mosogató, fali mosogató, méregszekrény, eszköz és vegyszer szekrény, eszközszállító kocsi, tanári laborasztal)
 •  Számítástechnika terem (asztalok 15 db)
 •  Igazgatói berendezése (asztal, székek)
 •  Nevelői berendezése (asztalok 15 db, székek 10 db, tároló polc, könyvszekrény)
 •  Könyvtár berendezése (olvasói asztalok 6 db, székek 25 db, tároló polc 16 db, folyóirattartó 1 db)
 •  Csoportszoba berendezése (asztalok 12 db, székek 12 db)
 •  Egyéni fejlesztő szoba (asztal, székek)

A sajátos-nevelési igényű gyermekek képzését, fejlesztését biztosító speciális eszközök és berendezések beszerzése:

 • Érzékelésfejlesztő eszközök – finommotorika és logikai készségfejlesztő eszközök, társasjátékok, ügyességi játékok
 • Mozgásfejlesztő eszközök – nagy mozgást fejlesztő eszközök, terápiás eszközök, ügyességi játékok

Projekt illeszkedése a települést, közoktatást érintő fejlesztéseihez

A szentgotthárdi kistérségnek jelenleg nincs stratégia-értékű, mindenre kiterjedő, korszerű közoktatás-fejlesztési terve. E dokumentum a kistérség megalakulásakor, mindössze az OM akkori elvárásainak megfelelő helyzetelemzést tartalmazza. Így a kistérség fejlesztési elképzelései sem kerültek rögzítésre közoktatás-fejlesztési stratégia keretei között.

Ugyanakkor a kistérség látható belső konszenzusa azt mutatja, hogy a társulás által támogatott fejlesztések a kistérség-központ (Szentgotthárd) intézményei, a nyugati mikrotérség intézménye (Magyarlak-Csörötnek) és a vendvidéki bokoriskola korszerűsítését célozzák meg.

Mindezek várhatóan szerepelni fognak a közeljövőben elkészülő stratégia-értékű kistérségi közoktatás-fejlesztési tervben is.

Az e projektben megvalósítandó fejlesztés tudja csak biztosítani, hogy a kistérségben ne egyközpontú, városcentrikus közoktatási feladatellátás jöjjön létre.

A tervezett iskolafejlesztés teljes mértékben illeszkedik a két érintett (ma már összeépült) település általános fejlesztési elképzeléseihez is.

Fejlesztés teljes költsége, fejlesztéssel érintett tanulólétszám, költséghatékonyság:

A fejlesztés költsége magába foglalja a projekt során végrehajtott meglévő épület felújítását és a bővítmény létesítését, a létrejövő épületegyüttes teljes körű akadálymentesítését, az IKT technológiák fogadására alkalmas intézményi környezet kialakítását Ez az összeg – tehát a felújítás és a bővítmény költsége – bruttó 206 724 200 Ft. A jelenlegi iskola létszámra vetítve, 116 főre 1 756 303 Ft fajlagos költséget jelent. A költségkalkuláció csak a szükséges beruházásokhoz kapcsolódó árakat tartalmazza. A költségek tervezésénél figyelembe vettük a pályázati felhívásban meghatározott értékeket, tehát a felújítás bruttó maximális összege maximum 160 000Ft/m2, a bővítés bruttó 230 000Ft/2. Jelen projekt során a meglévő épület felújításának bruttó fajlagos költsége 82 686 Ft/m2, az új oktatási szárny bruttó fajlagos építési költsége pedig 161 215 Ft/m2.

Tervezett költségek realitása

A tervezői költségbecslés a tanulmányterv alapján számítható mennyiségekkel, I. oszt. Minőséggel, 2008-2009-es becsült anyag és munkadíjakkal kalkuláltak. A helyiségek m2 meghatározásánál a 19/2002. OM rend. 2 sz. mellékletét vették figyelembe. A szolgáltatások költségének meghatározásánál a kamarai díjszabást, illetve előzetes árajánlatokat vettek figyelembe. Az eszközbeszerzések költségeit szakkatalógusokban szereplő árak figyelembevételével határoztuk meg.

Csörötnek-Magyarlak, 2008. február 2.

Kocsis Zsolt 
polgármester Csörötnek

Monek Gyula
polgármester Magyarlak