Településrendezési terv

Tartalomjegyzék

A tartalom megtekintéséhez kattintson a linkekre! A térképek és egyéb tartalmak *.pdf formátumban kerültek feltöltésre.

1. Tervezők

2. Tervezői levél, iratmásolatok

Határozattal Jóváhagyandó Munkarész

3. Településszerkezeti leírás


4. Településszerkezeti terv R – 1 M 1:10000 /pdf dokumentum/ 

 

Rendelettel Jóváhagyandó Munkarész


5. Helyi építési szabályzat /pdf dokumentum/


6. Külterületi szabályozási terv R – 2 M 1:10000 /pdf dokumentum/


7. Belterületi szabályozási terv R – 3 M 1:2000/pdf dokumentum/

Alátámasztó munkarészek

8. Épített környezet munkarész

9. Környezetalakítási munkarész

10. Tájrendezési munkarész

Tájrendezési tervlap

11. Közlekedési munkarész

12. Közműellátási és hírközlési munkarész
Vízellátás, Szennyvíz csatornázás, Felszíni és csapadékvíz elvezetés, 
Villamos energia ellátás, Földgázellátás, Távközlés, Műsorszórás

- Vízgazdálkodás és árvízvédelem
Közmű tervlap
Vízrendezési tervlap

13. Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány


14. Térszerkezeti tervlap R – 5 M 1:25000 /pdf dokumentum/

Településfejlesztési Koncepció


15. Fejlesztési koncepció /pdf dokumentum/